The Lightning Tamers Polish Excerpt

Kathy Joseph books The Lightning Tamers

English Version

Today, my tiny kitchen calendar says that on October 9th World Post Day is celebrated. If only I could post a letter to myself as a child, I would write about all of the things that constantly occupied my thoughts. Why do I live? Why do I see this world through my eyes? Why am I bullied by my peers? Why are my parents always quarreling? Why are things the way they are? Others perceived me as a quiet boy, however “under the hood” I had a nuclear power engine of ideas, questions and subtle observations.

No matter what I was doing, I always wanted to understand how something got from the state of non-existence to the state of existence. In my head, certain questions kept repeating namely: “what are the exact reasons that something happened?” and “what was the thought process of the inventors?”.

I was more than lucky in high school to meet Piotr – my new physics teacher and now a dear friend. He would always focus on how physics was invented by physicists. I liked a lot being able to see people behind ideas, not just dry encyclopedic knowledge. Due to that, I realized that physics didn’t appear out of thin air. Hence, grasping the topics came with immense ease. Nonetheless, I felt like I want a greater level of detail in historical aspects and was conducting my own research. Research that I have been continuing since 2012. At some point in 2020, I stumbled across Kathy’s videos on YouTube about the history of electricity. I got hooked instantly and watched those videos like crazy because the information I found there filled many-year-old missing links in my map of understanding physics.

When I got to know that Kathy is writing a book about the history of electricity I reached out to her via e-mail saying that I would love to translate her book. She replied very quickly and sent me a PDF of the book many months before the release. I felt that cooperating with Kathy constitutes a great opportunity to contribute to the process of demystifying science for Polish people. My work has already started and below you can see the first fruits of that cooperation.

I hope for you it will be as much of a fascinating journey as it was for me, discovering the meanders of the human search toward comprehension of the world around and within us.

Łukasz Skowron
09.10.2022

Polish version:

Dziś przeczytałem w moim kalendarzyku kuchennym, że dziewiątego października obchodzimy Światowy Dzień Poczty. Jeśli tylko mógłbym wysłać list do mnie samego z dzieciństwa, napisałbym o wszystkich rzeczach, które ciągle zajmowały moje myśli. Dlaczego żyję? Dlaczego patrzę na świat przez te oczy? Dlaczego rówieśnicy mnie dręczą? Dlaczego moi rodzice ciągle się kłócą? Dlaczego rzeczy są takie, jakie są? Inni uznawali mnie za cichego chłopca, jednakże „pod maską” chodził silnik atomowy pełny pomysłów, pytań i subtelnych obserwacji.

Nie ważne co robiłem, zawsze chciałem wiedzieć, jak coś przedostało się ze stanu nieistnienia do stanu istnienia. W mojej głowie dwa pytania ciągle się powtarzały: „jakie są dokładnie powody, dlaczego coś się stało?” i „jakie konstrukcje myślowe mieli odkrywcy?”.

W liceum miałem ogromne szczęście poznać Piotra – mojego nowego nauczyciela fizyki i teraz przyjaciela. On zawsze skupiał się na tym, jak fizycy wymyślali fizykę. Bardzo podobała mi się możliwość zobaczenia ludzi, którzy stali za ideami, a nie tylko suchą encyklopedyczną wiedzę. Z tego powodu, uświadomiłem sobie, że fizyka nie pojawiła się znikąd. A zatem pojmowanie tematów przychodziło z niezwykłą łatwością. Niemniej jednak czułem, iż chcę poznać więcej aspektów historycznych i prowadziłem własne dociekania. Te dociekania kontynuuję od 2012 roku. Gdzieś w 2020 roku, natrafiłem na YouTube na filmiki Kathy o historii elektryczności. Błyskawicznie się wciągnąłem i oglądałem te filmy jak szalony. Ponieważ dostałem informacje, które załatały mnóstwo brakujących od wielu lat ogniw w mojej mapie rozumienia fizyki.

Kiedy dowiedziałem się, że Kathy pisze książkę o historii elektryczności, napisałem do niej e-mail, gdzie wyraziłem ogromne chęci przetłumaczenia jej książki. Szybko odpowiedziała i wysłała mi PDF książki wiele miesięcy przed premierą. Czułem, że współpraca z Kathy stanowi wspaniałą okazję dołożenia cegiełki do demistyfikacji nauki dla Polaków. Moja praca się rozpoczęła i poniżej możecie zobaczyć pierwsze owoce tej kooperacji.

Mam nadzieję, że dla was będzie to równie fascynująca przygoda, co dla mnie. Przygoda w odkrywaniu meandrów ludzkich poszukiwań ku zrozumienia świata dookoła i wewnątrz nas.

Łukasz Skowron
09.10.2022